1.Grażyna Paszkiewicz-Prokop – Kierownik WTZ
2.Krystyna Rauze – Pielęgniarka
3.Renata Dachtera – Instruktor kinezyterapii
4.Maria Derejczyk – Psycholog
5.Andrzej Prokop – Instruktor terapii zajęciowej( pracownia techniczna i muzykoterapia)
6.Krystyna Rogalska – Instruktor terapii zajęciowej (pracownia rękodzieła artystycznego)
7.Joanna Dominak – Instruktor terapii zajęciowej (pracownia rękodzieła artystycznego)
8.Aleksandra Mańkowska – Instruktor terapii zajęciowej (pracownia plastyczna)
9.Iwona Kupczyk – Instruktor terapii zajęciowej (pracownia plastyczna)
10.Małgorzata Tygielska – Instruktor terapii zajęciowej (pracownia rękodzieła artystycznego)
11.Agnieszka Białecka -Instruktor terapii zajęciowej (pracownia plastyczna)
12. Maja Hąc – Instruktor w pracowni komputerowo-poligraficznej
12. Ireneusz Lewandowski – Kierowca
14. Helena Brzezińska – prac.gosp.

Zarząd Stowarzyszenia :

Grażyna Paszkiewicz-Prokop -Prezes Zarządu
Krystyna Rauze – Z-ca Prezesa Zarządu
Małgorzata Tygielska – Skarbnik Zarządu
Krystyna Rogalska – Sekretarz Zarządu
Andrzej Prokop – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia :

Małgorzata Bogusiak – Przewodnicząca Komisji
Alicja Cholewa – Z-ca Przewodn. Komisji
Halina Czarnecka – Członek Komisji