Skip to content
Logo Logo

Nasze prace

Po raz kolejny uczestniczyliśmy w Łódzkich Targach Ekonomii Społecznej przy ul. Piotrkowskiej .

Organizatorami Targów były 2 organizacje- Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” oraz Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych .

„Targi to wydarzenie o wyjątkowym charakterze. W jednym miejscu prezentować się będą przedsiębiorstwa społeczne, spółdzielnie socjalne, podmioty reintegracyjne. Wszyscy działają w naszym regionie tworząc nowe miejsca pracy, działając na rzecz aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem (z powodu niepełnosprawności, trudnej sytuacji życiowej, choroby), wspierając poprzez rehabilitację społeczną i zdrowotną, angażują się w różnego rodzaju inicjatywy – integrują środowisko lokalne, przeciwdziałają dyskryminacji i przełamują opory społeczne, promują postawy obywatelskie.”

Dzięki dofinansowaniu Urzędu Miasta Łodzi- Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych -wydaliśmy kalendarz na rok 2018 ze zdjęciami zrobionymi przez naszych podopiecznych podczas warsztatów fotograficznych.

Jak co roku przygotowujemy serduszka w prezencie jako akcja 1%.