Skip to content
Logo Logo

Aktualności

Pracownicy Firmy DELL pomagają nam w malowaniu pomieszczeń, wybudowali ściankę działową i zakupili wykładzinę do naszej jadalni . Dziękujemy bardzo !

Otrzymaliśmy od Miasta Łodzi lokal na naszą działalność przy Al.I Dywizji. Odświeżamy wszystkie pomieszczenia i przeprowadzamy się.  Pomagają nam rodzice  i nasi podopieczni.

Zadanie w ramach konkursu -Wsparcie społeczne dla osób z niepełnosprawnością oraz osób w wieku emerytalnym  zostało zrealizowane poprzez zorganizowanie spotkań i wyjazdów kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych  dla osób z niepełnosprawnościami wspierającymi ich aktywność w tej dziedzinach.

Głównym celem zadania była integracja i zwiększanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, a tym samym zapobieganie izolacji społecznej i poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych.

Zadanie zrealizowane zostało w terminie od 01.08.2018 do 31.12.2018.

 

Cel ten został zrealizowany poprzez organizację:

  1. Imprezy kulturalnej – wybraliśmy się się do Teatru Powszechnegow Łodzi na przedstawienie pt.: Boening,boening”
  2. Imprezy edukacyjnej – zajęcia artystyczne w Akademii Rękodzieła w Łodzi- gdzie można poeksperymentować, dotknąć i doświadczyć. Tam wyzwala się kreatywność i pobudza ciekawość, emocje, a także wzbogacają się zainteresowania różnymi technikami plastycznymi, jakich jeszcze nie odkryli. Zajęcia będą prowadzone w 4 grupach po 10 osób niepełnosprawnych. Każda grupa brała udział w warsztatach tworzenia kwiatów z foamiranu , ozdabiania starych mebli i technik mixed –media.
  3. Imprezy rekreacyjnej – jeden dzień w Termach Uniejów.

 

Warsztaty -wykonanie róży z foamiranu.

Warsztaty -ozdabianie szkatułek metodą mixed-media

 

Zajęcia rekreacyjne w Termach Uniejów.

W dniu 25 września br.odbył się zorganizowany przez nas Konkurs piosenki „Piosenka jest dobra na wszystko”. Dofinansowanie otrzymaliśmy od Zarządu Województwa Łódzkiego i Prezydenta Miasta Łodzi. Udział wzięło ok.300 osób.
Konkurs wygrali :
Sylwia Grzegorzewska -WTZ Pokój
Remigiusz Rudkowski -WTZ Orpel
Agnieszka Olczyk – WTZ Łęczyca

W pasażu Schillera były występy, tańce, a także prezentacja wyrobów artystycznych wykonanych przez podopiecznych łódzkich fundacji i stowarzyszeń zajmujących się osobami niepełnosprawnymi.

Piramida Dobrej Woli to cykliczna impreza, która ma umożliwić niepełnosprawnym integrację i wspólną zabawę.

Organizatorami wydarzenia byli Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Rzecznik Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Łodzi oraz Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Kulturalnej i Pomocy Społecznej „Szansa”.

Po raz kolejny uczestniczyliśmy w Łódzkich Targach Ekonomii Społecznej przy ul. Piotrkowskiej .

Organizatorami Targów były 2 organizacje- Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” oraz Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych .

„Targi to wydarzenie o wyjątkowym charakterze. W jednym miejscu prezentować się będą przedsiębiorstwa społeczne, spółdzielnie socjalne, podmioty reintegracyjne. Wszyscy działają w naszym regionie tworząc nowe miejsca pracy, działając na rzecz aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem (z powodu niepełnosprawności, trudnej sytuacji życiowej, choroby), wspierając poprzez rehabilitację społeczną i zdrowotną, angażują się w różnego rodzaju inicjatywy – integrują środowisko lokalne, przeciwdziałają dyskryminacji i przełamują opory społeczne, promują postawy obywatelskie.”

 

W dniach od 17 do 24 sierpnia 2018r. uczestniczyliśmy  w Ogólnopolskim Kursie Wsparcia dla osób niepełnosprawnych zorganizowanym przez Ligę Kobiet Polskich z Bydgoszczy. Głównym celem kursu była nauka norm i zachowań społecznych ,aktywizacja ruchowa, ratownictwo medyczne i muzykoterapia. Spotkaliśmy się z kolegami i koleżankami z województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego  i zachodnio-pomorskiego.

Bardzo dziękujemy organizatorom !